734 605 238 - 776 743 008

Smluvní podmínky

Důležité informace
Při pronájmu vozu s řidičem je nutno k ceně pronájmu vozu připočítat náklady na řidiče ve výši 200,-Kč/ hodina. 
Dlohudobý pronájem: Denní limit 300 km, Týden limit 1500 km, Měsíc limit 3500 km, nad limit 1,50 až 2,50 Kč/km. 
Přistavení / vrácení vozu mimo provozní dobu 150,- Kč. 
Přistavení / vrácení vozu v místě bydliště 150,- Kč. 
Výjezd mimo Kopřivnici 150,-Kč + 10,- Kč/km. 
U každých s vozidel se skládá vratná kauce v hodnotě 1.000 - 10.000,- dle typu vozidla a délky pronájmu. 
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Klient musí být držitelem platného řidičského průkazu déle než 1 rok. Minimální věk je 21 let. Klient musí předložit tři doklady. OP + ŘP + Pas. Pas lze nahradit např. rodným listem, oddacím listem, maturitním vysvědčením, dekretem k bytu, výpisem z rejstřiku trestů, výpisem z Obchodního rejstříku, atd. Praxe v řízení déle než 1 rok. Minimální věk je 21 let.

Cena denního pronájmu vozidla je stanovena na 24 hodin od převzetí vozidla do jeho faktického předání.

Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je 30 minut.

Ve vozidlech je zakázáno kouřit pod pokutou 2 000 Kč.

Klient musí před uzavřením smlouvy o "Pronájmu vozidla" sdělit, zda má v úmyslu vycestovat do zahraničí a kam. Jinak je překročení státních hranic ČR nepřípustné.

Vozidla jsou pojištěna ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jejich provozem (tzv.pojištění proti škodám způsobeným třetí straně) a to jak na území ČR, tak i v evropských státech.

Havarijní pojištění: Havarijně jsou vozidla pojištěna na území celé Evropy a to proti poškození nebo odcizení vozidla a jeho součástí, se spoluúčastí uživatele. Klient odpovídá za škodu vzniklou na vozidle do výše rozdílu mezi náhradou pojišťovny a skutečnými náklady půjčovny.
Spoluúčast klienta při zcizení vozu nebo při dopravní nehodě způsobené klientem činí maximálně 10 %, ze vzniklé škody, nejméně však 10 000 Kč.
Pojištění se nevztahuje na zavazadla a přepravované osoby.

Klient hradí při převzetí vozu cenu za pronájem a kauci, která bude vrácena při vracení vozu.

Kontaktní formulář

* Povinné údaje